Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 27. november 2007 kjøpt 5 050 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 96,76 kroner.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 237 285 000 aksjer i Orkla som tilsvarer 22,9 % av utestående antall aksjer.
 
Styret i Orkla ASA vil etter søknad behandle ervervet da Stein Erik Hagen og nærstående eier mer enn 20 % av aksjene i Orkla ASA i henhold til gjeldende konsesjonslovgivning. Ervervet fordrer også at Canica innhenter konsesjon fra relevante konsesjonsmyndigheter.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411