Meldepliktig handel - Stein Erik Hagen

 

 

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla ASA, har den 8. juni 2011 kjøpt 10.800.000 aksjer i Orkla til en snittkurs på kroner 49,97 pr. aksje.

Etter dette kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 250.687.000 aksjer i Orkla som tilsvarer 24,4 % av antall utestående aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 9. juni2011

Kontakt:
Rune Helland, SVP Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12