Meldepliktig handel - Sveaas

Christen Sveaas heleide selskap Kistefos AS har den 24. april 2003 benyttet retten til å kjøpe 1.339.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 118,-. Samtidig inngår Kistefos AS avtale om fremtidig salg av disse aksjene den 5. mai 2003, til kurs NOK 117,70.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret. 
 
På vegne av Christen Sveaas
Geir Undnæs, finansdirektør Kistefos AS