Meldepliktig handel - Sveaas

Christen Sveaas' heleide selskap Kistefos AS har den 11. februar 2003 kjøpt 1.339.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 104,50 og samtidig videresolgt aksjene i derivatmarkedet til samme kurs 104,50, med tilbakekjøpsplikt på kurs NOK 102,96 den 15. mai 2003.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 1.389.777, tilsvarende 0,6% av antall utstedte aksjer.
 
På vegne av Christen Sveaas
v/Erling Thiis