Meldepliktig handel - Sveaas

Christen Sveaas' heleide selskap Kistefos AS har den 7. november 2002 kjøpt 1.339.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 121,-, og samtidig videresolgt aksjene i derivatmarkedet til samme kurs, med tilbakekjøpsplikt på kurs NOK 123,61 den 11. februar 2003.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 1.389.777, tilsvarende 0,6% av antall utstedte aksjer.