Meldepliktig handel - Sveaas

02.10.2002: Christen Sveaas har i dag, 2. oktober 2002, solgt 11.075.000 aksjer i Orkla ASA til kr 120 per aksje.

Etter salget av disse aksjene kontrollerer Christen Sveaas 1.389.777 aksjer i Orkla ASA. Samtidig med salget av de ovennevnte aksjene, har Christen Sveaas ervervet en rett til å
kjøpe 3.600.000 aksjer i Orkla ASA til kurs kr 147,70 per aksje.  Retten kan utøves i perioden fra og med 7. oktober 2002 til og med 1. oktober 2004.
Det betales ingen opsjonspremie.