Meldepliktig handel - Sveaas

Vedr.: Kistefos AS rullering av terminkontrakt av aksjer i Orkla ASA.
Styremedlem i Orkla ASA, Christen Sveaas' heleide selskap Kistefos AS har den 19. august 2003 stengt en terminkontrakt med retten til å kjøpe 1.339.000 aksjer i Orkla ASA. Stengingskurs for transaksjonen var NOK 139,50. Samtidig ble det inngått en ny terminkontrakt om kjøp av 1.339.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 143,- med forfall den 18. mars 2004.

Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveeas er uforandret.
 
for Christen Sveaas
Geir Udnæs,
Finansdirektør Kistefos AS