Meldepliktig handel - Svein S. Jacobsen

Nærstående til Svein S. Jacobsen, medlem av styret i Orkla ASA, har den 3. november 2008 kjøpt 5 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 46,00 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Svein S. Jacobsen og nærstående 40 000 aksjer i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 3. november 2008
 
Lars Røsæg, Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426