Meldepliktig handel - Svein-Tore Holsether

Svein-Tore Holsether, Koserndirektør M&A i Orkla ASA, har den 11. februar 2011, kjøpt 8.700 aksjer i Orkla ASA til snittkurs kroner 52,05 pr. aksje.

Etter denne transaksjonen eier Svein-Tore Holsether og nærstående 17.718 aksjer og 150.000 opsjoner i Orkla ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 14. februar 2011

Kontakt, Orkla Investor Relations:
Siv M. Skorpen Brekke
Tel.: +47 22 54 44 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12