Meldepliktig handel - Terje Andersen

17.011.2005: Orkla innløste 16. november 6.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til kurs NOK 127.

Terje Andersen, finans- og økonomidirektør i Orkla ASA, fikk innløst nevnte opsjoner og solgte samtidig 5.000 aksjer i markedet til kurs NOK 244,51.   Hans nye beholdning i Orkla er 2.900 aksjer, 15.700 opsjoner samt 3.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.516.975.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 420.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 2.071.674 egne aksjer.