Meldepliktig handel - Tildeling av opsjoner

Orkla ASA har under sitt opsjonsprogram for ledere tildelt 263 500 opsjoner. Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer. Utøvelseskursen er kroner 165, og opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjøring av årsresultatet for 2006 (i februar 2007) og frem til og med 15. desember 2009.

Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele 127 000 opsjoner om et år med utøvelseskurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%. Disse opsjonene vil kunne utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjøring av årsresultatet for 2007 (i februar 2008) frem til og med 15. desember 2010.
 
Flere primærinnsidere har mottatt opsjoner som nevnt, se full melding i vedlegg.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 7.921.283 aksjer.  Orkla har videre samlet utstedt 2.040.500 opsjoner.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000  underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Skøyen, 03.12.03