Meldepliktig handel - Torkild Nordberg

06.09.2004: Orkla innløste den 3. september 2004 totalt 3.333 opsjoner i Orkla til strikekurs 135 til primærinnsider Torkild Nordberg, adm.dir. Orkla Brands.

Nordberg har videre solgt 3.333 aksjer til kurs 177,05. Hans beholdning etter transaksjonene er 500 aksjer og 39.167 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.865.474. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 6.867.641 egne aksjer.