Meldepliktig handel - Uhre

Orkla innløste 1. april 2005 5.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til strikekurs NOK 132. Transaksjonen berører primærinnsider Ola Uhre, investeringssjef i Orkla ASA. Han kjøpte netto 566 aksjer idet han samtidig solgte 4.767 aksjer til kurs NOK 230,89.

Ny beholding for Uhre og nærstående er 6.000 aksjer og 28.333 opsjoner samt 5.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus) i Orkla ASA.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er redusert til 6.312.712. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.727.110.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Full and English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com