Meldepliktige handler

Orkla innløste 30. mars 2004 totalt 65.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, til strikekurs 160. Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er redusert til 7.548.621.

Primærinnsiderne Per A. Sørlie, Adm.dir. i Borregaard Industries Limited, og Tor Aamot, Personal- og organisasjonsdirektør i Orkla ASA, er berørt av transaksjonene.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.023.938. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
I forbindelse med ovenstående vedrører følgende transaksjoner primærinnsidere:
 
Navn
Opsjoner innløst
Ny beholdning opsjoner
Antall aksjer solgt  
 
Handels­kurs
Ny aksjebeholdning
Per A Sørlie
40.000
42.500
40.000
194,61
5.500
Tor Aamot
9.333
21.667
8.333
194,16
6.000