Meldepliktige handler

05.03.2004: Orkla innløste den 4. mars 2004 22.329 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram til strikekurs 160.

Orkla utstedte samtidig 80.000 opsjoner til kurs 216,15, første utøvelse er dagen etter offentlig­gjøring av Orklas resultat for 2006 (februar 2007), siste utøvelse er 15.12.09.

Orklas beholdning av egne aksjer etter salg er 7.681.854.  Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.082.171. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontant­avregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Av ovenstående vedrører følgende transaksjoner primærinnsidere:
 
Navn
Opsjoner innløst
Opsjoner mottatt
Ny beholdning av opsjoner
Beholdning aksjer
Håkon Chr. Andersen
6 666
 
13 334
*)
Roar Engeland
 
40 000
130 000
13.002
Dag J. Opedal
 
40 000
130 000
16.613
 
Adm.dir. Orkla Foods International Håkon Chr. Andersen har samtidig solgt 6.600 aksjer til kurs 195,36  *) Hans nye beholdning Orkla-aksjer er 9.268.