Meldepliktige handler

1) ORK - Meldepliktig handel
Nærstående selskap til konsernsjef Finn Jebsen har i dag kjøpt 12.000 aksjer i Orkla til kurs NOK 143,99. Etter kjøp har Finn Jebsen og nærstående en total beholdning på 205.204 aksjer.

2) ORK - Salg av egne aksjer til ansatte
Det vises til børsmelding datert 23.11.2001 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer. Orkla har i forbindelse med dette programmet i dag overført 279.150 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 8.557.702 aksjer