Meldepliktige handler

Orkla innløste den 14. juni 2004 totalt 9.333 opsjoner i Orkla, hhv. 6.000 til strikekurs 132, 3.333 til strikekurs 135. Opsjonsutøver er juridisk direktør i Orkla ASA Karl Otto Tveter.

Karl Otto Tveter har samtidig solgt 8.833 aksjer til kurs 172,90. Tveters beholdning etter transaksjonen er 21.667 opsjoner og 1.000 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.947.772. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orklas 7.557.090 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.949.939.
 
Full and English version enclosed to www.orkla.com