MELDING TIL OSLO BØRSOrkla

Generalforsamling avholdt i Orkla ASA

Orkla ASA avviklet sin generalforsamling onsdag 7. mai 1997 kl. 15.00 i Sarpsborg.

Samtlige saker i innkallingen ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonen orienterte generalforsamlingen om at Styret i Orkla ASA i sitt møte den 7. mai 1997 godkjente de ansattes aksjetegning under opsjonsordningen vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i 1994. Under denne ordningen har ca 11.000 ansatte i konsernets norske virksomhet opsjon på å tegne 633.605 B-aksjer til kurs kr 25,-. Totalt har ca 10.000 ansatte benyttet seg av muligheten til å tegne totalt 586.152 B-aksjer.

Orkla ASA har med dette en aksjekapital på kr 1.233.334.825 fordelt på 49.333.393 aksjer á kr 25,- fullt innbetalt. Av aksjene er 39.488.961 A-aksjer som gir stemmerett og 9.844.432 B-aksjer som ikke gir stemmerett i generalforsamlingen. B-aksjene er forøvrig likestillet med A-aksjene.

Ref.: Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon og Investor
Relations, tlf.: 22 54 44 23/22 54 40 00

Orkla Hugin