Miljøvennlig anodefabrikk åpnet i Mosjøen

Miljøvennlig anodefabrikk åpnet i Mosjøen - fjerning av hjemfallsvilkår for Elkems kraftverk viktig for fremtidige investeringer i Norge

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet i dag Alcoa og Elkem Aluminiums nye anodefabrikk i Mosjøen. Anodefabrikken er en av verdens største og mest miljøvennlige, har en kapasitet på 300 000 tonn og gir 100 nye arbeidsplasser. I perioden 2000-2007 er det investert totalt ca. 6 milliarder i industriutbygging i Mosjøen, herav 3 milliarder i Mosjøen Anode.
 
- Den nye anodefabrikken viser at industrien har vilje til å tenke og satse miljøvennlig. Lokal, norsk miljøteknologi vil kunne bety mye for den globale klimautviklingen. Den økte etterspørselen etter aluminium kommer blant annet av behovet for å gjøre transportmidler lettere med lavere klimautslipp, sier adm. dir. John G. Thuestad i Elkem.
 
Fabrikken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Elkem og Alcoa, startet opp 10. mai og har levert de første anodene til Elkem Aluminium Mosjøen. I september får Fjaardal på Island sin første leveranse. Elkem Aluminium Mosjøen vil med anodene fra denne fabrikken redusere sine produksjonskostnader betraktelig og styrke sin konkurranseevne.
 
Elkem investerer tungt i Norge, med Mosjøen Anode, nye vannkraftverk i Sauda til 2 mrd. NOK, Elkem Solars fabrikk i Kristiansand til over 3 mrd. NOK og de gjennomførte investeringene i aluminiumverkene på Lista og i Mosjøen på til sammen 3 mrd. NOK.
 
- Langsiktig krafttilgang er av avgjørende betydning for at vi skal kunne realisere de mest langsiktige og nyskapende industrisatsingene i Norge. Regjeringens forslag til ny hjemfallsordning fjerner Elkems egne kraftverk som grunnlag for selskapets videre satsing innen solenergi og miljøvennlig metallproduksjon i Norge.
 
Det er bare 6% av alle norske vannkraftverk som har hjemfall. Alle eies av industrien og brukes i industriproduksjon. Fjerning av hjemfallsvilkårene for disse anleggene er både nødvendig for å sikre at det nye regimet skal være i tråd med EØS-avtalen, og at vi fortsatt skal kunne videreutvikle industrien i Norge, sier Thuestad.

Pressekontakter
 
Adm. dir. John G. Thuestad
Tlf. 91136901
Direktør for Samfunnskontakt Johan Chr. Hovland
Tlf. 91763491
Senior kommunikasjonsrådgiver Betzy A. K. Thangstad
Tlf. 92803397