Møte i Bedriftsforsamlingen

23.05.2003: Orklas bedriftsforsamling avholdt møte i går.

Harald Arnkværn ble gjenvalgt som ordfører og Svein Aaser ble valgt som varaordfører.
 
Videre ble det for to nye år oppnevnt en egen valgkomité for valg av aksjonærvalgte medlemmer av styret, bestående av;
Harald Arnkværn, leder (gjenvalgt)
Elisabeth Grieg (gjenvalgt)
Idar Kreutzer (ny)
 
Valgkomiteen suppleres med det ansattevalgte medlemmet Gunn Liabø for valg av styreleder.
 
Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet og Christen Sveaas ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Björn Savén trer ut av styret, og Peter Ruzicka ble valgt som nytt styremedlem for ett år.