Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 26. mai 2011.

Idar Kreutzer ble gjenvalgt som leder og Dag Mejdell som ny nestleder av Orklas bedriftsforsamling.

Barbara Thoralfsson og Åge Korsvold ble valgt som nye medlemmer av Orklas konsernstyre.

Stein Erik Hagen, Åse Aulie Michelet, Jesper Ovesen, Bjørg Ven og Peter Ruzicka ble gjenvalgt som styremedlemmer av Orklas konsernstyre.

Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styreleder og Åge Korsvold ble valgt som ny nestleder i styret.

Samtlige medlemmer av konsernstyret ble valgt/gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2012.

Styret i Orkla består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Stein Erik Hagen (styreleder)

Åge Korsvold (styrets nestleder)

Åse Aulie Michelet

Bjørg Ven

Peter Ruzicka

Jesper Ovesen

Barbara Thoralfsson

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Orkla ASA,

Oslo, 27. mai 2011

Kontaktperson:

Idar Kreutzer, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA

Tlf: 93 40 38 08

Karl Otto Tveter, Juridisk direktør i Orkla ASA

Tlf: 92 44 68 22

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12