Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 27. mai 2010.

Idar Kreutzer ble valgt som ny leder og Dag Mejdell som ny nestleder av Orklas bedriftsforsamling.

Jesper Ovesen ble valgt som nytt medlem av Orklas konsernstyre.

Stein Erik Hagen, Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet, Bjørg Ven, Peter Ruzicka og Kristin Skogen Lund ble gjenvalgt som styremedlemmer av Orklas konsernstyre.

Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styreleder og Svein S. Jacobsen ble gjenvalgt som nestleder i styret. 

Samtlige medlemmer av konsernstyret ble valgt/gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2011.

Styret i Orkla består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Stein Erik Hagen (styreleder)
Svein S. Jacobsen (styrets nestleder)
Åse Aulie Michelet

Bjørg Ven
Peter Ruzicka
Kristin Skogen Lund
Jesper Ovesen

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Orkla ASA,
Oslo, 28. mai 2010

Kontaktperson:
Idar Kreutzer, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: 93 40 38 08
Karl Otto Tveter, Juridisk direktør i Orkla ASA
Tlf: 92 44 68 22


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12