Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 22. mai 2008.
 
Peter Ruzicka og Kristin Skogen Lund ble valgt som nye medlemmer av Orklas konsernstyre.
 
Stein Erik Hagen, Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet, Bjørg Ven og Lennart Jeansson ble gjenvalgt som styremedlemmer.
 
Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styreleder og Svein S. Jacobsen ble gjenvalgt som nestleder i styret. 
 
Samtlige ble valgt/gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2009.
 
Styret i Orkla består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
 
Stein Erik Hagen (styreleder)
Svein S. Jacobsen (styrets nestleder)
Åse Aulie Michelet
Bjørg Ven
Lennart Jeansson
Peter Ruzicka
Kristin Skogen Lund
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 23. mai 2008
 
Kontaktperson:
Knut Brundtland, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: +47 4006 2020