Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 22. mai 2007.

Knut Brundtland ble valgt som leder og Idar Kreutzer som nestleder av bedriftsforsamlingen.
 
Stein Erik Hagen, Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet og Birgitta Stymne Göransson ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på 1 år.  I tillegg ble Peter Ruzicka valgt som fast møtende varamedlem for de aksjonærvalgte medlemmer i styret for 1 år.
 
Svein S. Jacobsen ble gjenvalgt som nestleder i styret for en periode på 1år. Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder i 2006 for en periode på 2 år.
 
Styret i Orkla består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
 
Stein Erik Hagen (styreleder)
Svein S. Jacobsen (styrets nestleder)
Åse Aulie Michelet
Birgitta Stymne Göransson
Kjell E. Almskog
Bjørg Ven
Lennart Jeansson
 
 
Kontaktperson:
Knut Brundtland, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: +47 4006 2020