Møte i Bedriftsforsamlingen

25.05.2004: Orklas bedriftsforsamling avholdt møte i går mandag 24. mai 2004.

Johan Fredrik Odfjell, Anne Birgitte Lundholt, Peter Ruzicka og Kjell E. Almskog ble gjenvalgt som styremedlemmer for en valgperiode på 2 år. Christen Sveaas trer ut av styret, og Stein Erik Hagen ble valgt som nytt styremedlem for ett år.
 
Johan Fredrik Odfjell ble gjenvalgt som styreleder.