Møte i bedriftsforsamlingen - dato for ekstraordinær generalforsamling

Bedriftsforsamlingen i Orkla hadde møte den 26. september 2011 for behandling av styrets forslag til ekstraordinært utbytte på kr. 5 per aksje.
 
Bedriftsforsamlingen avsa i den forbindelse følgende uttalelse:
"Orkla ASAs bedriftsforsamling har behandlet styrets forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 5 per aksje, unntatt aksjer i konsernets eie, og anbefaler forslaget for generalforsamlingen."
 
Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Orkla den 3. november 2011 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo, for behandling av styrets forslag til ekstraordinært utbytte. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 4. november 2011. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt den 15. november 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.
 
Innkalling vil bli sendt til samtlige aksjeeiere samt offentliggjort via Oslo Børs den 13. oktober 2011.
 
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Orkla ASA
Oslo, 27. september 2011
 
Kontakt:
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11
 
Ass. Dir. Investor Relations
Siv M. Skorpen Brekke
Telefon +47 930 56 093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12