Møte i Bedriftsforsamlingen i Orkla ASA

Det vises til børsmelding av 23. desember 2008 vedrørende strukturløsning mellom Orkla og Alcoa. I møte 12. januar 2009 ga Bedriftsforsamlingen i Orkla sin tilslutning til avtalen.
 
Avtalen forutsetter godkjenning av relevante myndigheter og forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2009.
 
Orkla ASA,
Oslo, 13. januar 2009
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +4722 544411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544426