Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 19. august 2012 hvor valgkomiteens innstilling av 5. juli 2012, vedrørende valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer og valg av nestleder til bedriftsforsamlingen, ble behandlet.

Valg av styremedlemmer:
Grace Reksten Skaugen og Jo Lunder ble valgt som nye styremedlemmer i Orkla ASA. Begge styremedlemmene ble valgt for en periode frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2013.

Konsernstyret i Orkla ASA består nå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
Stein Erik Hagen (styreleder)
Bjørg Ven
Peter Ruzicka
Jesper Ovesen
Barbara M. Thoralfsson
Grace Reksten Skaugen 
Jo Lunder

Valg av nestleder til bedriftsforsamlingen:
Terje Venold ble valgt som ny nestleder av Orklas bedriftsforsamling.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Orkla ASA,
Oslo, 20. august 2012

Kontaktpersoner:
Idar Kreutzer, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: 93 40 38 08
Karl Otto Tveter, Juridisk direktør i Orkla ASA
Tlf: 92 44 68 22


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12