Møte i Orklas Bedriftsforsamling

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte 21. mai 2013. Idar Kreutzer ble valgt som leder og Terje Venold som nestleder av bedriftsforsamlingen.

Stein Erik Hagen, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen, Jo Lunder og Grace Reksten Skaugen ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til Orklas styre. Ingrid Jonasson Blank og Lisbeth Valther Pallesen ble valgt som nye styremedlemmer. CV til nye styremedlemmer er vedlagt.

Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styrets leder og Grace Reksten Skaugen ble valgt som styrets nestleder.

Samtlige medlemmer av styret ble valgt for en periode på ett år.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Den 18. april 2013 ga generalforsamlingen i Orkla ASA styret fullmakt til å avvikle bedriftsforsamlingen så snart valgene er gjennomført. Dette vil bli gjort i nær fremtid.

Orkla ASA,
Oslo, 22. mai 2013

Kontaktpersoner:
Idar Kreutzer, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: 93 40 38 08

Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: 928 45 828

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12