Myndighetskontakt - et topplederansvar

En rekke ordninger og forhold setter rammer for Orklas virksomhet. For våre ledere er det viktig å kjenne begrensningene og benytte mulighetene.

Av Håkon Mageli, konsernansvarlig for handelspolitikk, matsikkerhet og miljø

I gresk mytologi heter det at grunnleggeren Sisyfos fikk i straff å rulle en stor stein opp til toppen av et fjell, hvor fra den hver gang rullet ned igjen. Arbeidet med ølavgifter, tollsatser og råvarepriser kan ofte føles som et Sisyfos-arbeid, men det gjelder ikke å gi opp. Ut fra et kommersielt ståsted, søk etter mulighetene! Orkla skal ha inngående kjennskap til gjeldende rammebetingelser og oppnå en best mulig tilpasning til disse. I en tidlig fase skal vi fange opp endringer, analysere disse og iverksette nødvendige tiltak. Et eksempel er nytt regelverk rundt genmodifiserte organismer, hvor vi følger utviklingen med argusøyne i Brüssel og i de land hvor vi har virksomhet. Innenfor prioriterte områder driver vi et systematisk lobbyarbeid. Det er viktig å understreke at dette arbeidet skjer i full åpenhet. Våre argumenter bygger på fagkunnskap og fakta. For å underbygge våre synspunkter, bruker vi gjerne analyser foretatt av frittstående organisasjoner. Orkla har iverksatt flere tiltak for å arbeide mer systematisk med myndighetskontakt. Vi har blant annet opprettet et eget forum, som har som formål å utveksle erfaringer og metodikk på tvers av virksomhetsområdene.