Nasjonale myndigheter avgjør Orkla/Carlsberg-avtalen


EU-kommisjonens fusjonsmyndighet (Merger Task Force) har som forventet meddelt at det er opp til de relevante nasjonale myndigheter å godkjenne overdragelsen av Orklas bryggeriaktiviteter til Carlsberg Breweries AS.


I brevet fra EU-kommisjonen påpekes det at sammenlagt omsetning for Carlsbergs og Orklas bryggeriaktiviteter er på under fem milliarder Euro, og at de følgelig henviser saken til de nasjonale konkurransemyndighetene. Avgjørelsene fra samtlige av disse ventes å foreligge i løpet av året.

Etter overdragelsen vil Carlsberg AS eie 60 prosent og Orkla ASA 40 prosent av det nye selskapet.

Orkla fremlegger sitt resultat for annet tertial 28. september. Denne fremleggelsen vil ikke reflektere etableringen av Carlsberg Breweries AS, men rapportere Pripps Ringnes (100 prosent) som før. I konsernets årsregnskap for år 2000 tas det imidlertid sikte på å innarbeide Carlsberg Breweries som felleskontrollert selskap (40 prosent), med regnskapsmessig virkning tidligst fra 01.07.00.