Nordstjernen Holding AS utvider eiersammensetningen

6. april: Investeringsselskapet Nordstjernen Holding AS har utvidet eiersammensetningen med Den norske Bank. Selskapet vil arbeide for å ta inn ytterligere en eller to nordiske investorer.

DnB har kjøpt 10 prosent av aksjene i Nordstjernen. Skandia og Orkla har hver solgt 5 prosent av sine aksjer. Aksjonærfordelingen vil etter dette være: Orkla-konsernet 35 prosent, Skandia-konsernet 35 prosent, Elkem-konsernet 20 prosent og DnB 10 prosent.

Nordstjernens opprinnelige aksjonærer har funnet det hensiktsmessig å skape en bredere eiersammensetning og ser det som svært positivt at DnB kommer inn på eiersiden som den første av to eller tre nye eiere.

Nordstjernen Holding er et investeringsselskap som investerer i norske og nordiske børsnoterte aksjer. Selskapet har en kapitalbase på 1 250 millioner kroner. Orkla ASA har forretningsførselen for selskapet.


Skøyen, 6. april 2001


Anders Berggren
Daglig leder