Norske konkurransemyndigheter har avsluttet behandlingen av Orklas kjøp av Jordan

Vi viser til børsmelding av 22. juni 2012 vedrørende Orklas kjøp av Jordan.

Norske konkurransemyndigheter har avsluttet behandlingen av denne transaksjonen. Transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av en uke.  

Orkla ASA,
Oslo, 27. august 2012

Referanser:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 92 84 58 28

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12