Ny administrerende direktør i Nidar

Konserndirektør Inger Johanne Solhaug (38) er ansatt som ny adm. dir. i Nidar.

Inger Johanne Solhaug kommer fra stillingen som konserndirektør med ansvar for funksjonen Corporate Development Marketing and Sales i Orkla.
 
Inger Johanne har vært sentral i oppbyggingen av denne funksjonen. Corporate Development Marketing and Sales har bidratt til god verdiskapning i virksomhetene, og funksjonen vil bli videreført med full styrke i nye Orkla Brands (tidligere Orkla Branded Consumer Goods). Corporate Development Marketing and Sales vil bli ledet av Jan Ove Rivenes, som blir ny adm. dir. i Orkla Brands Nordic. Endringen skjer med virkning fra 18. februar 2008.
 
Inger Johanne er siviløkonom fra NHH og har, siden hun startet i Lilleborg i 1993, innehatt ulike lederjobber både i Orkla Foods og Orkla Brands.
 
For at Orkla fortsatt bredt skal dra nytte av Inger Johannes kompetanse, vil hun også inngå i Orklas Konsernledergruppe.