Ny administrerende direktør i Orkla Foods

Adm. dir. Bent Fuglesang (61) vil med virkning fra 1. oktober 1999 etter eget ønske fratre sin stilling som daglig leder for Orkla Foods.

Bent Fuglesang ble ansatt som daglig leder i Stabburet A/S i 1986 og har senere som administrerende direktør for Orkla Foods gjennom 13 år ledet Orklas matvarevirksomhet i en kraftig og lønnsom ekspansjonsperiode. Han ønsker nå å nedtrappe sin arbeidsmengde. For de neste to år vil han gå over i nyopprettet stilling i Orkla, primært med ansvar for konsernovergripende strategiske salgsspørsmål og tilhørende kontakt med nordisk handel. I tillegg vil han være styremedlem i en rekke Orkla-selskaper. Han vil i sin nye stilling rapportere til Finn Jebsen, administrerende direktør for Orklas samlede merkevarevirksomhet.

Som ny administrerende direktør for Orkla Foods er utnevnt adm. dir. Håkon Chr. Andersen (54).
Han vil tiltre Orkla Foods 1. september 1999 og overta det formelle ansvar 1. oktober 1999. Håkon Chr. Andersen har arbeidet i Orkla i til sammen 30 år, de siste fem år som administrerende direktør for Nidar AS. Han er utdannet siviløkonom (NHH 1969) og har tidligere arbeidet som divisjonsdirektør for Divisjon Hygiene-Kosmetikk i Denofa-Lilleborg, ledet avdeling for Vaskemidler til Storforbrukere samme sted, samt innehatt diverse marketing- og salgsstillinger i Denofa-Lilleborg. I perioden 1985-89 arbeidet han som Marketing Director og Board Member for Unilever New Zealand Ltd.

Som viseadministrerende direktør og stedfortreder for administrerende direktør i Orkla Foods er fra samme tidspunkt utnevnt Dag J. Opedal (40). Han har vært ansatt i Orkla i 10 år og har innehatt stillinger som ass. direktør for forretningsutvikling i Nora Industrier A.S, økonomidirektør i Nora A.S og har siden 1994 vært divisjonsdirektør og senere administrerende direktør i Stabburet AS. Dag J. Opedal vil også fortsette som ansvarlig for Stabburet AS. Han er utdannet siviløkonom (NHH 1983) og har en MBA fra Insead fra 1987.

Orkla Foods består av Stabburet, Procordia Food, Beauvais, Felix Abba, Orkla Foods International, Abba Seafood og Industri. Selskapet har 5700 årsverk. Driftsinntektene var 9,5 milliarder kroner i 1998.