Ny CFO i Orkla

Jens Bjørn Staff (46) er utnevnt til konserndirektør, Økonomi & Finans i Orkla ASA.

Staff kommer til Orkla fra Statkraft, der han siden 2011 har vært konserndirektør og CFO med ansvarsområdene økonomi, finans, konsernrevisjon og innkjøp.

I perioden 2005-2011 hadde han lederposisjoner i ulike enheter i Statoil:

  • Finansdirektør, Statoil Norge og Statoil Detaljhandel  

  • Vice President Finance & Control, Energy & Retail Europe  

  • Head of Finance & Control Europe & Asia, Development & Production International 

Staff har tidligere vært økonomidirektør i Posten Norge (2002-2005) og innehatt flere lederstillinger i PricewaterhouseCoopers (1998-2002). Han har MBA fra Norges Handelshøyskole, BA fra Handelshøyskolen BI samt mellomfag sosialøkonomi ved UiO.

- Vi er svært fornøyd med at Jens Bjørn Staff har takket ja til stillingen som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla. Staff blir en del av Orklas konsernledelse og vil rapportere til konsernsjefen. Han tiltrer stillingen etter nærmere avtale.

Staff overtar etter Terje Andersen, som i en årrekke har vært ansvarlig for økonomi- og finansområdet i Orkla. Siden 1. mai 2013 har Andersen vært konserndirektør og leder for Orkla Investments, i tillegg til å være CFO. Orkla Investments ivaretar Orklas finansielle og industrielle interesser utenfor merkevareområdet. Andersen vil fortsette i rollen som CFO frem til Staff tiltrer.

Orkla ASA
Oslo, 6. februar 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12