Ny konserndirektør og kommunikasjonsdirektør i Orkla ASA

 

Orklas konsernledelse styrkes innen strategisk HR. Karin Aslaksen blir ny konserndirektør i Orkla ASA. Samtidig blir Johan Chr. Hovland ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

 

Karin Aslaksen (50) blir ny konserndirektør med ansvaret for strategisk HR og kommunikasjon i konsernledelsen i Orkla ASA. Hun kommer fra stillingen som HR/HMS-direktør i Elkem, der hun har vært sentral i implementeringen av Elkem Business System (EBS), et forretningssystem basert på lean-filosofi som er videreført i flere av Orklas øvrige virksomheter.

 

"Orkla er et internasjonalt selskap hvor 80% av de ansatte er utenfor Norge. Målrettet, strategisk HR-arbeid er en helt sentral suksessfaktor for den videre utvikling av konsernet. Karin Aslaksen vil tilføre dette arbeidet ny kraft," sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.

     

 

Konserndirektør Hilde Myrberg går over i ny stilling som direktør for konsernstyring.

 

Johan Chr. Hovland (46) blir ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Orkla ASA. Hovland kommer fra stillingen som direktør for energi og samfunnskontakt i Elkem. Hovland beholder rollen som leder for Elkem Energi.

 

"Orkla skal øke tempoet i den strukturelle utviklingen av konsernet. Vi har derfor et særlig behov for å styrke konsernets kompetanse innen samfunnskontakt. Med sin bakgrunn fra både departement og Norsk Industri har Johan Chr. Hovland bred erfaring fra dette feltet. Samtidig vil jeg takke Ole Kristian Lunde for hans innsats som Orklas kommunikasjonsdirektør gjennom mange år, og ønske ham lykke til med nye utfordringer", sier Wiggen.

     

 

Johan Chr. Hovland vil rapportere til Karin Aslaksen. Endringene gjennomføres med virkning fra 1. januar.

Oslo 13. desember 2010

 

 

Kontakter:

 

Bjørn M. Wiggen, konsernsjef Orkla ASA,

 telefon +47 22 54 40 00

 

Rune Helland, direktør Investor Relations, Orkla ASA,

 telefon +47 22 54 44 11

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12