Ny konsernledelse i Orkla

28.11.2005: Med virkning fra 1. desember får Orkla en ny konsernledelse.

Konsernsjef Dag J. Opedal har lagt vekt på kontinuitet, erfaring og fornyelse i sammensetningen av den nye toppledelsen.
 
Tre av de ni medlemmene er hentet utenfor Orklas nåværende sentrale ledelse; Hilde Myrberg fra Hydro Olje & Energi, Inger Johanne Solhaug fra Orkla Foods og Ole Enger fra Elkem. De øvrige kommer fra sentrale lederstillinger i konsernet. Halvor Stenstadvold, som går av med pensjon til våren, går nå ut av konsernledelsen.
 
Orklas konsernledelse vil bestå av Torkild Nordberg (Merkevarer), Bjørn Wiggen (Media), Ole Enger (Spesialmaterialer), Anders Berggren (Finansielle investeringer), Roar Engeland (strategi/konsernutvikling), Inger Johanne Solhaug (marketing/innovasjon), Hilde Myrberg (Orklas konsernstaber) og Terje Andersen (økonomi/finans-området).
 
Samtidig etableres en utvidet konsernledergruppe bestående av sentrale ledere fra forretningsområdene og sentrale staber. Disse vil møtes på regelmessig basis sammen med konsernledelsen.
 
- Orklas nye konsernledelse har medlemmer fra 36 til 57 år, og representerer bredde i erfaring og kompetanse. Jeg ser frem til et nært samarbeid i denne ledergruppen om en videre lønnsom vekst for Orkla. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke Halvor Stenstadvold for hans fremragende innsats for konsernet gjennom mange år, sier konsernsjef Dag J. Opedal. 
 
 
 
Vedlegg:
Presentasjon av medlemmene i den nye konsernledelsen
Oversikt over hele den utvidede konsernledergruppen

 
Den nye konsernledelsen (Group Executive Board)
 
 •         Konsernsjef
 • Dag J. Opedal (46)
  Dag er siviløkonom fra NHH, og har en MBA fra INSEAD i Frankrike. Konst. konsernsjef fra januar i år, konsernsjef fra 31. mai. Tidligere sjef for Orkla Foods og Stabburet. Før det økonomidirektør i Nora, leder for forretningsutvikling i Nora og direksjonssekretær/controller i Dyno Industrier.
   
  FORRETNINGSOMRÅDER
 •         Merkevarer:
 • Torkild Nordberg, adm. dir. Orkla Brands (48)
  Torkild er siviløkonom fra NHH, og har en variert bakgrunn innenfor Orkla Brands. Han har vært direktør for Dagligvare, Hygiene/kosmetikk og Storforbrukere i Lilleborg, og før det lederstillinger innen marketing.
 •         Media:
 • Bjørn Wiggen, adm. dir. Orkla Media (46)
  Siv.øk. fra NHH. Har hatt en rekke lederstillinger i Orkla før han i vår tiltrådte som leder for Orkla Media, både innenfor media og i Pripps Ringnes. Var adm.dir. for Ringnes, før han de siste tre årene ble direktør i Carlsberg Breweries, blant annet med ansvar for bryggerier i Øst-Europa og Tyrkia.
 •          Spesialmaterialer:
 • Konserndirektør Ole Enger (57)
  Ole er sivilagronom, og foretaksøkonom fra NHH. Han har tilleggsutdannelse IMD i Sveits. Styreleder i Sapa og Borregaard, styremedlem i Elkem og REC. Medlem av representantskapet i Storebrand. Han var konsernsjef i Elkem fra 1992-2005. Før det var han bl.a. direktør i Norsk Hydro, med ansvar for Biomarine Division & Hydro Seafood.
 •         Finansielle Investeringer:
 • Investeringsdirektør Anders Berggren (40)
  Siviløkonom fra NHH. Finansanalytiker ved Orklas fondsavdeling 1990-2000, da han overtok ansvaret for de norske investeringene. Fra 2003 leder for hele området Finansielle Investeringer.
   
  KONSERNUTVIKLING
  Konserndirektør Roar Engeland (45)
  Magister i filosofi, MBA fra INSEAD og Hærens Krigsskole. Har ledet Konsernutvikling siden 1996, og vært medlem av Orklas hovedledelse siden 2001. Tidligere konsulent i McKinsey, og før det en militær karriere med stillinger bl.a. i Forsvarets Overkommando, som sjef for en av Hærens befalsskoler og i andre operative posisjoner i Hæren.
  Marketing/innovasjon: Direktør Inger Johanne Solhaug (36)
  Inger Johanne er siviløkonom fra NHH. Hun er i dag kategoridirektør i Orkla Foods med ansvar for den nordiske kategorien Tasty Meal. Før det har hun hatt ulike stillinger innen marketing i Orkla Brands og Orkla Foods. Hun har p.t. svangerskapspermisjon, og tiltrer ca. 1. september. Inger Johanne skal bygge opp et team som skal støtte og forsterke det arbeid som gjøres med topplinjevekst primært innenfor selskapene i merkevareområdet - med spesielt fokus på innovasjon og merkeutvikling.
   
  KONSERNSTABER
  Konserndirektør Hilde Myrberg (48)
  Juridisk embetseksamen og MBA fra INSEAD. Leder for Markeds Sektor i Hydro Olje & Energi. Har hatt en rekke stillinger i Hydro bl.a. innen forretningsutvikling i Hydro Energi, ansvar for Hydros markedsaktiviteter på kraftområdet, som konsernadvokat, samt innehatt funksjonen som styresekretær. Styremedlem i Kongsberg Automotive, Hydro Aluminium Deutschland og tidligere i Kredittilsynet. Hun tiltrer sin stilling i Orkla ca. 1. februar.
  Økonomi- og finansdirektør (CFO) Terje Andersen (47)
  Terje er siv.øk. fra NHH. Økonomi/finansdirektør i Orkla, og før det øk.dir. i Orkla Brands og Lilleborg. Han har også hatt stillinger i Deloitte Consulting og Nevi Finans.
   
   
 •         Konsernledergruppen (Group Management Committee):
 •  
  Denne gruppen vil møte på regelmessig basis sammen med de ovennevnte:
   
  Merkevarer  -  Atle Vidar Johansen, Mikael Aru, Bente Brevik
  Media  -  Joachim Malling
  Spesialmaterialer  -  John G. Thuestad, Kåre Wetterberg, Per Sørlie
  Investeringsområdet  -  Audun Bø
  Konsernutvikling  -  Frode S. Marthinsen, Pål Eikeland, John Jørgensen
  Konsernstaber  -  Tor Aamot, Karl Otto Tveter, Ole Kristian Lunde, Håkon Mageli