Ny leder for forretningsområdet Sapa Profiles

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

De senere års raske vekst har gjort Sapa til verdens største selskap innen bearbeidede aluminiumsprofiler. For å utnytte synergiene innen profilområdet og strømlinjeforme driften, vil Sapa Profiles bli organisert som ett forretningsområde.

John Thuestad har takket ja til stillingen som direktør for forretningsområdet Sapa Profiles, direkte underlagt Sapas administrerende direktør, Svein Tore Holsether. Han tiltrer stillingen 1. februar 2012 og vil være medlem av konsernledelsen i Sapa. Videre vil han inneha stillingen som direktør for forretningsområdet Sapa Profiles Europe. Sapa Profiles vil etablere sitt nye hovedkontor i Lausanne i Sveits, og John Thuestad vil arbeide derfra.

John Thuestad kommer fra stillingen som Executive Vice President i Alcoa. Inntil mai i år var han ansvarlig for smelteverk og raffinerier for primæraluminium over hele verden. Før han kom til Alcoa, var John administrerende direktør for Elkem ASA.

"Sapa er verdens største selskap innen aluminiumsekstrudering. Ved å organisere driften av Sapa Profiles i ett forretningsområde, vil vi sikre optimale løsninger og øke virkningen av synergier i vår verdensomspennende virksomhet innen profiler. Jeg er svært glad for at John vil lede dette arbeidet i Sapa Profiles, og jeg vet at han vil være en effektiv drivkraft i de utviklingsprogrammene som nå settes i gang", sier Svein Tore Holsether.


For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Kommunikasjonsdirektør  Erika Ahlqvist, Sapa Group,
+46 705 36 51 61 eller erika.ahlqvist@sapagroup.com
________________________________________________________________________

Sapa er verdens største produsent av aluminiumsprofiler. Sapakonsernet utvikler, fremstiller og markedsfører foredlede profiler, profilbaserte byggesystemer og varmevekslerløsninger i aluminium. Sapa er inndelt i forretningsområdene Sapa Profiles, Sapa Building System og Sapa Heat Transfer og er representert i Europa, Nord-Amerika og Asia. Forretningskonseptet bygger på nært samarbeid med kundene. Sapa er det ledende selskapet på sitt område og har kunder innen bygg, transport, konstruksjon, telekommunikasjon og hjem og kontor. Sagakonsernet har en samlet nettoomsetning på 33 000 millioner svenske kroner og ca. 14 500 ansatte. Saga er en del av Orkla ASA. Ytterligere informasjon finnes på nettstedet: www.sapagroup.com