Nyansatt direktør for forretningsutvikling Materialer

Helge Holen (46) er fra 15. oktober 2007 ansatt som direktør for forretningsutvikling materialer i Orkla.

Han vil rapportere til konsernsjef og jobbe med utviklingsmuligheter innenfor Orkla Materials og tilknyttede fagfelt i nært samarbeid med virksomhets­ansvarlige og Orklas konsernutviklingsstab. Betinget av de muligheter og behov som oppstår vil Holen gå over i en linjejobb innenfor Orkla konsernets industriportefølje i løpet av 2008.
 
Holen er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har en MBA fra Columbia University i USA. Han har tidligere vært adm. dir. i Hydro Polymers, leder for konsulentvirksomheten i PricewaterhouseCoopers, Norge, adm. dir. i Atlas-Stord, Danmark, divisjonsdirektør for Ferrosilisiumdivisjonen og deretter divisjon for Materialer og forretningsutvikling i Elkem. Før årene i Elkem var Holen konsulent i McKinsey & Co.
 
 
 
Ref.:
Kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde - Telefon +47-22 54 44 31