Nye eiere i Hansa Bryggeri



Orkla

Orkla og Volvo (Fortos) selger på vegne av felleseide Pripps Ringnes,
Hansa Bryggeri (Hansa), til en investorgruppe med sikte på at selskapet skal
børsnoteres.

Sundal Collier har på vegne av Orkla og Volvo, og i tråd med de
ansattes uttrykte interesser, arbeidet for å finne frem til eiere som har
finansiell styrke og kommersiell interesse av å bevare Hansa som et
frittstående kombinert øl- og mineralvannsselskap. Overtagelsen av Hansa
finner sted med virkning fra årsskiftet. Prisen for å overta et samlet Hansa
er satt til 410 mill. kroner. Orkla og Volvo har notifisert EU-kommisjonen
og denne har ferdigbehandlet saken.

Salget av Hansa skjer fordi EU-kommisjonen satte som betingelse for å
godkjenne fusjonen mellom Pripps og Ringnes i 1995, at Hansas øl-virksomhet
måtte selges.

Den nye eiergruppen i Hansa består av følgende selskap: Storebrand (15%),
Norske Liv (15%), Kredittkassen (10%), Gjensidige (10%), Varner Øglænd
Investor (10%), DS-Holding (10%), Petter C. G. Sundt (10%) og Hamang
Papirfabrikk (10%). De siste 10% av aksjene er forbeholdt de ansatte i
Hansa.

Hansa er i dag Solo-tapper på Vestlandet og vil fortsette som det ut 2001.
Hansa har også en franchise-avtale med The Coca-Cola Company (TCCC) som
løper frem til mars 2000. Avtalen gir TCCC rett til å godkjenne eierskifter
i Hansa. Dagens eiere har derfor lagt vekt på å finne en eierløsning for
Hansa som også kan sikre videreføring av bryggeriets avtale med TCCC.

Dersom TCCC ikke skulle godkjenne Hansas nye eiere, overtar de nye eierne
likevel hele bedriften, men overtagelsen vil skje i to etapper. De nåværende
eierne vil da beholde og drive TCCC-franchiset frem til avtalens utløp,
hvoretter den resterende virksomheten overdras de nye eierne til på forhånd
avtalte betingelser.

Adm.dir. Tom Vidar Rygh, tel.: 22 50 10 80
Adm.dir. Halvor Stenstadvold, tel.: 22 50 10 80
Dato: 30.12.1996

Orkla Hugin