Nye regler om beskatning av utbytte til utenlandske aksjonærer

I forbindelse med gjennomføring av en ny skattereform i Norge er det i desember 2004 og i april 2005 foretatt viktige endringer i reglene om beskatning av utbytte utdelt fra norske aksjeselskaper mv. til aksjonærer bosatt eller hjemmehørende i EØS-stat.

Endringene innebærer på nærmere vilkår fullt fritak for kildeskatt (fritaksmetoden) på utbytte som deles ut fra norsk selskap til aksjonærer i Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Norske skattemyndigheter har nå fastsatt retningslinjer for hvordan fritaksmetoden skal gjennomføres ved utbetaling av utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer. Dette vil det bli redegjort for nedenfor.