Nye virksomheter, vekst og økt fortjeneste pr. aksje

10.08.2005: Orkla har det siste halvåret vært gjennom en fase med ekspansjon, og driftsinntektene i 2. kvartal er nær doblet sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten har også vært lønnsom, og fortjeneste pr. aksje er 2,6 kroner høyere enn i fjor. Også investeringsområdet har betydelig høyere resultater enn i fjor.

Konsernet hadde i 1. halvår driftsinntekter på 27,3 milliarder kr. Sammenlignet med 1. halvår i fjor viste Orklas resultat før skatt en vekst fra 2,2 til 3,7 mrd. kroner. Konsernets resultat før skatt i kvartalet var på snaut to milliarder kr, en økning på 740 mill. kr, eller ca. 60 prosent fra samme kvartal i 2004. Fortjeneste pr. aksje første halvår økte fra 8,6 kr[1] til 12,9 kr.
 
- Konsernet har reinvestert mye av midlene fra Carlsberg-salget og vært gjennom en kraftig ekspansjon det siste drøye halvåret. Vår finansielle stilling er imidlertid fortsatt meget god, og vi har fremdeles en betydelig ekspansjonskapasitet, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Merkevareområdets omsetning økte i første halvår med ti prosent fra i fjor, i hovedsak som følge av nye, kjøpte virksomheter som SladCo, Chips og flere mindre selskaper. Drifts­resultatet  før goodwill  og andre inntekter og kostnader økte i samme periode med syv prosent for merkevareområdet. Det var fremgang i de fleste markeder med unntak av Sverige, der dagligvare­markedet preges av prispress og satsing fra handelen på egne merker.
 
Elkems driftsinntekter (inkl. Sapa) ble for halvåret 11,1 mrd. kr, på nivå med fjoråret. Driftsresultatet før goodwill og andre inntekter og kostnader i samme periode ble på 908 mill. kr (1.067 mill.)[2]. Reduserte volumer og marginer for aluminiumsprofiler for Sapa i Europa er hovedårsaken til denne nedgangen. Elkems øvrige virksomhet fikk et driftsresultat 1. halvår på linje med i fjor. Borregaards utvikling i kvartalet preges av at utskilling og salg av ikke-kjernevirksomhet har redusert omsetningen, men samtidig bidratt til resultatfremgang sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Investeringsvirksomheten har hatt en økning i verdijustert egenkapital på ca. 2,6 mrd. kroner hittil i år. Markedsverdien på porteføljen var ved utgangen av kvartalet snaut 14 mrd. kr. Også gevinst­realiseringen har vært høy, og det samlede resultatet før skatt i 1. halvår ble på 1,9 mrd. kr (1,4 mrd.).
Avkastningen pr. 2. kvartal var på 18,1 prosent, mot Oslo Børs 19,7, MSCI Nordic 18,5 og FTSE World Index 2,6 prosent.

[1] Korrigert for gevinst fra salget av Orklas eierandel i Carlsberg Breweries.
[2] Tall i parentes: Samme periode foregående år.