Nytt i forbindelse med fremleggelse av Orklas resultater for 2. kvartal 2006

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2006 torsdag 10. august 2006 kl. 07.00

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Endring fra tidligere kvartal er at presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via e-post.
 
Påmelding til presentasjonen i Vika Atrium sendes til info@orkla.no.
 
 
Referanser:
Rune Helland, Ass. dir. Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11
Siv M. Skorpen, Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 55