Obligasjonslån NO 10439193 ORK 12 (2008/12)

Orkla ASA har besluttet å utøve sin call-opsjon på ovennevnte obligasjonslån. Utestående beløp på NOK 600 mill. innfris i sin helhet til pålydende 06.06.2011.

Reference:
Arvid Østbø, VP Head of Group Funding
Tel: +47 917 76830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12