Obligasjonslån - ORK 01 (2002/09)

Orkla ASA har besluttet å utøve sin call-opsjon på ovennevnte obligasjonslån. Utestående beløp på NOK 600 mill. innfris i sin helhet til pålydende 13.11.2008.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. oktober 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26