Offentliggjøring av 3. kvartals resultater 7. november 2003

20.10.2003: Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal fredag den 7. november 2003 kl 08.00

På dette tidspunkt vil PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs, samt gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 09.00 hos DnB på Aker Brygge (Stranden 21). Påmelding sendes til info@orkla.no innen 4. november 2003. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål-/svarsesjon holdes på norsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.