Offentliggjøring av materiale til 1. kvartal den 28. april 2005

21.04.2005: Orkla rapporterer resultater for 1. kvartal torsdag 28. april 2005. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:

1) Materiale
PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten
gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no kl 08.00.
 
2) Direkte overføring (på norsk)
Presentasjon av resultatene holdes kl 09.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Både presentasjonen og påfølgende spørsmål-/svar-sesjon holdes på norsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no. Påmelding til presentasjonen sendes til info@orkla.no.
 
3) Foredrag (på engelsk)
Foredraget som holdes på presentasjonen oversettes til engelsk og blir tilgjengelig på www.orkla.no kort tid etter at presentasjonen er ferdig.
 
4) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 15.00. En gjennomgang av 1. kvartals resultatet vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 00 04 00 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Telefonkonferansen vil også bli overført direkte på www.orkla.com og First Call, samt ligge tilgjengelig på Orklas internett sider og hos First Call i etterkant av konferansen.