Offentliggjøring av materiale til 3. kvartal den 7. november 2003

Orkla rapporterer resultater for 3. kvartal fredag 7. november 2003. Resultatet offentliggjøres kl 08.00 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:
 
1) Materiale
PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten
gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no og www.orkla.com kl 08.00.
 
2) Direkte overføring (på norsk)
Presentasjon av resultatene holdes kl 09.00 hos DnB på Aker Brygge (Stranden 21). Både presentasjonen og påfølgende spørsmål/svar sesjon holdes på norsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.
 
3) Foredrag (på engelsk)
Foredraget som holdes på presentasjonen oversettes til engelsk og blir tilgjengelig på www.orkla.com kort tid etter at presentasjonen er ferdig.
 
4) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 15.00. En gjennomgang av 3. kvartal resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 00 04 00 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Telefonkonferansen vil også bli overført direkte på www.orkla.com og First Call, samt ligge tilgjengelig på Orklas internett sider og hos First Call i etterkant av konferansen.
 
 
English version available at the following link: