Offentliggjøring av materiale til 4. kvartal den 19. februar 2004

18.02.2004: Orkla rapporterer resultater for 4. kvartal torsdag 19. februar 2004. Resultatet offentliggjøres kl 07.00 og vil presenteres til investorer og analytikere på følgende måter:

1) Materiale
PowerPoint-presentasjon, regneark og kvartalsrapport blir sendt til Oslo Børs og dessuten gjort tilgjengelig på Orklas internettsider www.orkla.no kl 07.00.
 
2) Direkte overføring (på norsk)
Presentasjon av resultatene holdes kl 09.00 i Oslo Konserthus, Lille Sal (hovedinngang fra Johan Svendsens Plass/Ruseløkkveien). Både presentasjonen og påfølgende spørsmål-/svarsesjon holdes på norsk og overføres direkte til Orklas internettsider www.orkla.no.
 
3) Foredrag (på engelsk)
Foredraget som holdes på presentasjonen oversettes til engelsk og blir tilgjengelig på www.orkla.no kort tid etter at presentasjonen er ferdig.
 
4) Telefonkonferanse (på engelsk)
Telefonkonferansen starter kl 15.00. En gjennomgang av 4. kvartal resultatene vil bli gitt før det åpnes for spørsmål.
 
For å delta, vennligst ring 800 80 119 (+47 23 00 04 00 dersom du ringer fra utlandet) og be operatøren om Orkla-presentasjonen. Vennligst oppgi navn og selskap. Tast * og deretter 1 for å stille spørsmål. Tast * og deretter 0 for å kontakte operatøren.
 
Telefonkonferansen vil også bli overført direkte på www.orkla.com og First Call, samt ligge tilgjengelig på Orklas internett sider og hos First Call i etterkant av konferansen.